Klára Kolářová

Restaurování maleb a polychromovaných plastik  Malby

  Restaurování historických maleb na plátně a na dřevěné podložce i maleb z 20. století a ze současnosti.

  Ukázky prácí zde

Malby

  Polychromovaná socha

  Restaurování polychromovaných plastik

Polychromovaná socha

  Nástěnná malba

  Restaurování nástěnných maleb

Nástěnná malba

  Technologické kopie

  Technologické kopie kreseb, maleb, nástěnných maleb

Technologické kopie