Klára Kolářová

Restaurování maleb a polychromovaných plastik

Výstava fotografií a přednáška o restaurování a putování v Ladakhu, Kavárna Muzea města Tišnova, 28. 5. 2016 v 16 hod.