Klára Kolářová

Restaurování maleb a polychromovaných plastik

Nástěnná malba